11.4.19

"Ti bollu beni mancai..." - Unu libru pro faeddare de s'amore a sos pitzinnos minores

Un'àteru contigheddu bellu pro fàghere animatzione a sa letura a pitzinnos minores. Est su contu "Ti voglio bene anche se..." de Debi Gliori, chi faeddat de Mini, unu matzoneddu chi comintzat a fàghere preguntas in contu de s'amore: cantu durat s'amore? e si Mini s'esseret trasformadu in unu cocodrillu Maxi lu diat chèrrere bene su matessi? e ite càpitat cando non nos agatamus prus?
Marcella Ghiani, operadora linguìstica de Ìsili, at bortadu su contu in sardu ponende·li su tìtulu "Ti bollu beni mancai..." Chie lu cheret ascurtare dae sa boghe de s'operadora podet abbaidare custu vìdeu publicadu in su blog https://ulsarcidanubarbagia.wordpress.com/.